Jan Arild Løvik, daglig leder.

Tlf: 908 84 180
Epost: jan@romsdalanlegg.no