Plassen.JPG

2012 Plassen

Utomhusarbeider rundt bygget til jazz og Teaterhuset på Gørvelplassen. Helle legging, steinarrangement med mur og trapp, beplanting, samt vann og avløpsgrøfter.