SAM_2745.JPG Kringstad,Mek (3).JPG

2011 Gangveg Meek / Kringstad

Bygging av gang og sykkelveg, utvidelse av fjellskjæring, flytting av fylkesvegen, VA, El, natursteinsmuring, kantstein, beplanting.