Sunndalsøra (3).JPG Sunndalsøra.JPG

2010 Gang og sykkelveg, Sunndal

Bygging av gang og sykkelfelt, endring av gateprofil, nedsetting av sluker, kantstein, storgatestein og beplantning.