FullSizeRender.jpg

2015 Gang og sykkelveg Julsundet

Bygging av gang og sykkelveg til Julsundet skole. Sprengings arbeid, kantstein setting og natursteinsmuring.