DJI_0228.JPG
DJI_0229.JPG
DJI_0230.JPG
DJI_0235.JPG
DJI_0237.JPG
DJI_0238.JPG
DJI_0240.JPG
DJI_0267.JPG
DJI_0288.JPG
DJI_0289.JPG
Utlasting av stein.jpg
DJI_0266.JPG
Rørlegging.jpg
Innmåling av rør.jpg
DJI_0283.JPG
Fundament Redi mur.jpg
Redi mur.jpg
Avretting.jpeg
Finavretting til sålefundament.jpeg
Byggegrop.JPG
Pigging.JPG