011.JPG Diverse anlegg (12).jpg

2009 Nyhamna, Aukre (Ormen Lange)

Ved hovedadministrasjonsbygget er det lagt 400m2 med granittheller og en del kantsteinsetting. Ved nyhamna Camp skal det settes 100m med kantstein og legges 2200m2 med gangbaneheller samt en del storgatestein.